Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Καμία εικόνα

Πρόσκληση ύψους 235.285.163,00€ στους Δήμους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε 235.285.163,00€ και οι Δήμοι έχουν περιθώριο ως τις 31 Μαΐου 2023 για να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο Υπουργείο…

Περισσότερα