Σχέδια Βελτίωσης

Η νέα λίστα 10 κριτηρίων που δίνει μόρια ένταξης στα Σχέδια Βελτίωσης ’23

Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τα όσα είχαν γίνει γνωστά κατά τη διαβούλευση ανακοινώθηκε ο νέος πίνακας μοριοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης 2023, καθώς πλέον θα βαθμολογείται και η αγορά όμορων αγροτεμαχίων, όλα τα πτυχία…

Περισσότερα