πόσιμου νερού

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 21.000,00€ για τη συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση των συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού

Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και σύμφωνα με την υπ αριθ 84/2021/11-6-2021 Απόφαση του, ΑΔΑ ΨΙΜΓΩΚΖ-Β5Ι, ο Δήμος Ξηρομέρου αναθέτει για 6 μήνες την υπηρεσία «Λειτουργία, συντήρηση, ρύθμιση και παρακολούθηση συστημάτων Χλωρίωσης πόσιμου νερού…

Περισσότερα