Νέο πρασίνισµα

Επένδυση που γεννάει φέτος τέσσερα πριμ η κατοχή γης ακόμα και χωρίς δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Η µίσθωση και η αγορά αγροτικής γης, η οποία µπορεί και να µην συνοδεύεται από δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης, γίνεται το 2023 µία επένδυση που γεννά πλέον τέσσερις πηγές επιδότησης: συνδεδεµένη, αναδιανεµητική, πρασίνισµα και συµπληρωµατική επιδότηση…

Περισσότερα