ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ"

Κοιλάδα του Αχελώου: Όχι στην κατασκευή φαραωνικού και καταστροφικού υδροηλεκτρικού έργου.

Αντιδράσεις από φορείς για την κατασκευή υδροηλεκτρικού έργου στην Κοιλάδα του Αχελώου.  Σύμφωνα με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και Υπόμνημα “ΦΟΡΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΤΗΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ”  που αφορά την  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΩΝ…

Περισσότερα