Κατούνας (Βιολογικός )

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Κατούνας (Βιολογικός )

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την εκτέλεση του έργου δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Κατούνας (Βιολογικός ).Ο προϋπολογισμός – μελέτη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.931.000,00 € . Πρόκειται για μια μελέτη που ξεκίνησε από τον πρώην…

Περισσότερα