απόφοιτος δημοτικού;Ερχεται προκήρυξη για μόνιμες θέσεις στο δημόσιο!

Προκήρυξη για προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις στο ΜΕΤΡΟ

Προκήρυξη για προσλήψεις σε μόνιμες θέσεις στο ΜΕΤΡΟ Προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα οκτώ (38) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ειδικότητας Λειτουργίας, σύμφωνα…

Περισσότερα