αγροτική αποθήκη

Άδεια για αγροτική αποθήκη σε 1 στρέμμα

Άδεια για αγροτική αποθήκη σε 1 στρέμμα Έως σήμερα για την ανέγερση αποθήκης απαιτούντο 4 στρέμματα και αρτιότητα. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις με την ηλεκτρονική πλέον έκδοση της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας από το…

Περισσότερα