12 νέες καντίνες και 2 θέσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής δημοπρατούνται στον Δήμο μας

Άλλες 12 νέες καντίνες θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η ηλεκτρονική δημοπράτηση.

Πέρα από τις καντίνες που θα διαβάσετε παρακάτω αναλυτικά το που θα δημιουργηθούν και πόσο θα κοστίσουν, θα δημιουργηθούν στην Πογωνιά και 2 θέσεις για εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 950€ (475€/έτος) για την κάθε μία με εμβαδό 15 τ.μ.

Σε ότι αφορά τις νέες καντίνες αυτές αφορούν τις κάτωθι περιοχές:

 1. ΑΓ.ΜΑΡΚΟΣ, συνολικού εμβαδού Ε= 455,00 τ.μ., με
  συνολικό τίμημα 10.240€ (5.120€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 2. ΣΑΛΤΙΝΗ ,Τ.Κ. ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, συνολικού εμβαδού
  Ε= 500,00 τ.μ., με συνολικό τίμημα 11.250€ (5.625€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 3. ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΑΣ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ, Τ.Κ. ΝΕΑ ΚΑΜΑΡΙΝΑΣ,
  συνολικού εμβαδού Ε= 312,00 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 7.020€ (3.510€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 4. ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΡΥΜΟΥ, Τ.Κ. ΔΡΥΜΟΥ, συνολικού
  εμβαδού Ε= 487,82 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 10.980€ (5.490€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 5. ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΛΙΟΝΗΣΙ, Τ.Κ. ΘΥΡΙΟΥ, συνολικού
  εμβαδού Ε= 494,00 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 11.120€ (5.560€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 6. ΔΙΑΒΑΣΙΔΙΑ, Τ.Κ. ΠΕΡΑΤΙΑΣ, συνολικού εμβαδού
  Ε= 464,62 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 8.560€ (4.280€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 7. ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, συνολικού
  εμβαδού Ε= 402,07 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 9.650€ (4.825€/έτος).
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη.
 8. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΚΤΙΟ, Τ.Κ. ΑΚΤΙΟΥ, συνολικού εμβαδού Ε= 489,96 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 9.560€ (4.780€/έτος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2)
 9. ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΠΟΓΩΝΙΑ 3Η, Τ.Κ. ΠΟΓΩΝΙΑΣ συνολικού εμβαδού Ε= 307,20 τ.μ. με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 8.600€ (4.300€/έτος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 10. ΠΟΤΑΜΑΚΙ ΠΟΓΩΝΙΑ 4Η, Τ.Κ. ΠΟΓΩΝΙΑΣ συνολικού εμβαδού Ε= 477,57 τ.μ., με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 13.440€ (6.720€/έτος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 11. ΒΑΘΥΑΒΑΛΙ 2, Τ.Κ. ΠΟΓΩΝΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε= 485,00 τ.μ., μετιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 13.580€ (6.790 €/έτος) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη
 12. ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΛΥΓΙΑ, Τ.Κ. ΠΛΑΓΙΑ, συνολικού εμβαδού Ε= 215,91 τ.μ.,με τιμή εκκίνησης το συνολικό τίμημα 2.485€ (1.242€/έτος) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΔΥΟ (2) έτη.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) στη διεύθυνση https://eauctions.gov.gr.

Η διακήρυξη δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.
και συνοδεύεται από αεροφωτογραφική απεικόνιση του προς
παραχώρηση τμήματος του αιγιαλού και της παραλίας, κατάλογο των δικαιολογητικών που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος και οδηγίες για τη συμμετοχή στην δημοπρασία.

Το άρθρο 12 νέες καντίνες και 2 θέσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής δημοπρατούνται στον Δήμο μας εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – Xiromeropress.gr.