Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

      Στην υλοποίηση ενός ακόμη ολοκληρωμένου
προγράμματος με τίτλο «Υποστηρικτικές Υπηρεσίες για την ενίσχυση της
Επιχειρηματικότητας»  προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την
διαμόρφωση συνθηκών για την στήριξη και την συστηματική αύξηση της παραγωγικότητας
και της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων.

Διαβάστε Περισσότερα…