Προχωρούν οι διαδικασίες για τη προμήθεια και για να τεθούν σε κυκλοφορία, τα 2 ιδιόκτητα λεωφορεία mini bus που αποκτά ο Δήμος Ξηρομέρου.

Φωτογραφία αρχείου.
Με δύο ισάριθμες αποφάσεις της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου, για ανάληψη υποχρέωσης, προς δέσμευση και διάθεση των σχετικών χρηματικών πιστώσεων, που αναρτήθηκαν στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και τις εντοπίσαμε (δείτε εδώ και εδώ), προχωράνε οι διαδικασίες προμήθειας και ενεργοποίησης σε κυκλοφορία των 2 mini bus είκοσι θέσεων το καθένα, που αποκτά ο Δήμος Ξηρομέρου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..