Πασχαλινές ευχές από τον Βασίλη Φ. Φωτάκη Αντιδήμαρχο Δήμο Αγρινίου

Φωτάκης Φ. Βασίλειος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών,
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Άρθρο από:ΜΠΑΜΠΙΝΗ ΙΝ