ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ::Διαθέτει το το 50% της αμοιβής του για δύο μήνες.Συμμετέχω στην πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, παίρνοντας και εγώ με την σειρά μου την απόφαση να διαθέσω το 50% της αμοιβής μου για δύο μήνες, στον ειδικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση του κορονοϊού Covid 19.Θεωρώ χρέος και υποχρέωση μου να προσφέρω και εγώ κάτι σε αυτή τήν την συλλογική προσπάθεια.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ


Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα