Ο κανόνας και η σύνηθης πρακτική στην Ελλάδα, οι ιχθυοκαλλιέργειες φεύγοντας να αφήνουν την ρύπανση τους, κατά παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Σοκαριστικές φωτογραφίες.

ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS: Εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες, με τους επενδυτές να φεύγουν ανενόχλητοι αφήνοντας σημαντική ρύπανση στη περιοχή όπου δραστηριοποιούνται, χωρίς καμία νομική επίπτωση.
Ο κανόνας και η σύνηθης πρακτική στην Ελλάδα η παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από ιχθυοκαλλιέργειες που σταματούν τη δραστηριότητα τους. Οι φωτογραφίες της OZON NGO μιλάνε και είναι σοκαριστικές.
—————————
Πηγή: Σελίδα Facebook ”OZON NGO”.
Την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, η ΟΖΟΝ συμμετείχε σε ένα ξεχωριστό έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης στον Πατραϊκό κόλπο.
Μία μοναδική διεθνής συνεργασία και σχεδιασμός ενός και πλέον έτους είχε ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση μίας ολόκληρης θαλάσσιας και παράκτιας περιοχής από τα υπολείμματα ενός εγκαταλελειμμένου ιχθυοτροφείου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..