Ξένια Καλαϊτζίδου: «Το στάδιο του καλειδοσκοπίου για μια οριακή φαινομενολογία»

Ξένια Καλαϊτζίδου: «Το στάδιο του καλειδοσκοπίου για μια οριακή φαινομενολογία»

Ποιός είναι ο εαυτός και ποιός ο άλλος σε έναν κόσμο διαρ­κούς μετάβασης; Πώς διαθλάται σε σημαινόμενα, εν μέσω περιγραφής και μελέτης, η ίδια η απόπειρα ορισμού των φαινομένων; Κατά πόσο και με ποιούς τρόπους είναι δυ­νατόν να αντιληφθούμε τη ρευστότητα, το υποκείμενο, το σώ­μα, τον χωροχρόνο; Το ανά χείρας δοκίμιο θέτει ως στόχο να αναπτύξει ποικίλες εκφάνσεις τού ορίου, τού κατωφλικού ή ενδιάμεσου-ανομικού χώρου, βάσει έργων φιλοσοφίας, κοι­νωνιολογίας και κυρίως λογοτεχνίας, από την αρχαιότητα μέ­χρι τον ύστερο νεωτερικό χρόνο. Το αντικείμενο μελέτης, κά­τω από τον φωτογραφικό φακό των εξελισσόμενων θεω­ρήσεων, μετακυλίεται από τη βιοπολιτική στον ακυρωτισμό, από το ιστορικό τραύμα στην κοινωνία τής φροντίδας και τον σημερινό αντιπολεμικό λόγο. Τα σύνδρομα της εποχής βρί­­σκουν αντίκρισμα στη λογοτεχνία και αρθρώνονται μέσω τής γραφής ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα το ομιλούν –ή γράφον– υποκείμενο να επιτελεί ή ακόμη και να δια­μορ­φώνει το γίγνεσθαι, όπως διαφαίνεται από μια σειρά παρα­δείγ­ματα στο παρόν κείμενο. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ένα πολυδιάστατο πόνημα που αφορά διαχρονικά και φλέ­γοντα θέματα της σύγχρονης πραγματικότητας.

Η Ξένια Καλαϊτζίδου γεννήθηκε στην Πένζα τής Ρωσίας και ζει στη Θεσσαλονίκη όπου και σπούδασε. Κυκλοφορούν οι ποιητικές συλλογές της: Ήρωες άχαρων πόλεων (Ένε­κεν, 2015), Τα Ψυχομετρικά (αυτοέκδοση, 2019). Τίτλοι που έχει μεταφράσει: Λέων Τολ­στόι, Η δουλεία τής εποχής μας. Το κράτος (Πανοπτικόν, 2021 – συμμετοχή), Ανθο­λογία ποίησης, Ο θάνατος ερχόταν προς το μέρος μου πετώντας. Ποιητές και ποιήτριες από τη Ρωσία κατά του πολέμου (Ακυβέρνητες Πολιτείες, 2022), Αλεξάντρ Γκριν, Καρά­βια στο Λις και άλλα διηγήματα (Τύρφη, 2023). Δοκιμιακό έργο: Λευκές νύχτες και με­λανά όνειρα, δοκίμια ρωσικής λογοτεχνίας, 19ος-20όςαιώνας (Γράφημα, 2023, υπό την αιγίδα του Φιλολογικού Ομίλου Ελλάδος).