Κυνηγοί θησαυρών στο Παλιό Βάρνακα (αναρτημένο βίντεο στο YouTube).

Πηγή video: https://www.youtube.com
Εντοπίσαμε video στο ΥοuTube αναρτημένο 25 Μαρτίου 2024, από έρευνα για πολύτιμα αντικείμενα (θησαυρό) στο Παλιό Βάρνακα και σας το παρουσιάζουμε. Η έρευνα των κυνηγών θησαυρών εστιάζεται στον χείμαρρο του Παλιού Βάρνακα, στους νερόμυλους και στο αρχαίο φράγμα.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..