Ενοικιάζεται στον Μύτικα Αιτ/νίας διαμέρισμα λούξ, 100 μέτρα από την παραλία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: Στον Μύτικα Αιτ/νίας διαμέρισμα λούξ, 100 μέτρα από την παραλία, διαθέσιμο με ημερήσια μίσθωση, από τα μέσα Απριλίου έως μέσα Σεπτεμβρίου. Τηλ. 6974503503. (Ημερ. αγγελίας 7.5.2024).
* Η αγγελία είναι μόνιμα αναρτημένη στην ενότητα ”Αγγελίες”.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..