ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Τ. Σ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΣΤΑΚΟΥ -ΜΥΤΙΚΑ