Εικόνες ντροπής εξωτερικά του Νεκροταφείου του ΜύτικαΌταν όλοι της Δημοτικής Αρχής μας διαβεβαίωνουν ότι το νεκροταφείο του Μύτικα είναι καθαρό ,
η αλήθεια είναι διαφορετική. Λόγο απαγορεύσεις στην είσοδο νεκροταφείων η δημοτική αρχή αποφάσισε να μην μαζέψει τα σκουπίδια
Η προπαγάνδα πέφτει σιγά σιγά….


Άρθρο από:Δραγαμέστο Νέα