ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΜΥΑ 2024 ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ


Καθώς οι τομείς των μουσείων σε ολόκληρη την
Ευρώπη διευρύνονται  και η σημασία του
πολιτισμού για την γενική ευημερία αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο, η
ποιότητα κάθε μουσείου και η συνεισφορά του στην κοινωνία γίνονται αντίστοιχα
σημαντικές.
 ….
Διαβάστε Περισσότερα…