Διάκριση του Ακαρνάνα Ντίνου Στυλιανού

Το πόνημα «Ο ύμνος της Άνοιξης» του Ντίνου Στυλιανού, αξιολογήθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών και εντάχθηκε στην βιβλιοθήκη της…….

Διαβάστε Περισσότερα…