Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Ορισμός Αντιδημάρχων & Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.

 

    Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛ. ΚΑΣΟΛΑΣ, με την απόφαση υπ΄ αριθ.. 1/2024  ορίζει τους  παρακάτω  Δημοτικούς  Συμβούλους  ως Αντιδημάρχους του  Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, με θητεία από 02-01-2024 μέχρι 01-01-2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

Διαβάστε Περισσότερα…