πυρηνικά οπλοστάσια

Ποιες χώρες έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά όπλα (λίστα)

Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 13 χιλιάδες πυρηνικές κεφαλές σε εννέα χώρες. Σε μια σπάνια επίδειξη συναίνεσης για ένα θέμα παγκόσμιας ασφάλειας και σε μια περίοδο αυξανόμενων εντάσεων, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η…

Περισσότερα