ΠΟΕ ΟΤΑ

Μονιμοποιούνται οι εργαζόμενοι στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

Η ΠΟΕ ΟΤΑ χωρίς τυμπανοκρουσίες, μεθοδικά και ελπίζουμε αποτελεσματικά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, συνδικαλιστικά αλλά και με την κατάλληλη νομική υποστήριξη, συνέχισε αδιάλειπτα να διεκδικεί την οριστική μονιμοποίηση των εργαζομένων στο «Βοήθεια στο Σπίτι». Προσπάθησε σε συνεργασία…