καθαρισμός οικοπέδων

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων μέχρι 30 Απριλίου

Με απόφαση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Αρ. Φύλλου 1301 Τεύχος Β’ 18/3/22 εγκρίνεται η υπ’ αρ. 20/2022 πυροσβεστική διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος για το καθορισμό προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και…

Περισσότερα