ΔΠΕΑ

Τελευταία παράταση για τους γεωργικούς ελκυστήρες που ταξινομήθηκαν πριν το 1998

Η Υπουργική Απόφαση με ΦΕΚ 487/Β΄/21-5-98, σε εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών, καθιστούσε υποχρεωτική την τοποθέτηση Διάταξης Προστασίας έναντι ανατροπής (ΔΠΕΑ), για ελκυστήρες που είχαν κυκλοφορήσει πριν τις 21/5/1998 Μετά από διαδοχικές παρατάσεις σε αυτήν την υποχρέωση…

Περισσότερα