Αγροτικής Ανάπτυξης

Συστάθηκε το Ταμείο μικροδανείων 3.000 έως 25.000 ευρώ για αγρότες

Συστάθηκε και επίσημα το Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας για πιστώσεις 3.000 έως 25.000 ευρώ με επιτόκιο δανεισμού τουλάχιστον κατά 50% χαμηλότερο, προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με σχετική απόφαση ( ΦΕΚ Β΄…

Περισσότερα