18η χορευτική συνάντηση στον Αστακό Κυριακή 7 Ιουλίου