10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1925 το πρώτο Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας (Αβασιλεύτου).


          Ήταν  25 Μαρτίου 1924 και η Δ’ Συντακτική Συνέλευση αποφάσισε την εγκαθίδρυση πολιτεύματος Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Κήρυξε έκπτωτη την ελληνική  δυναστεία και απαγόρευσε με ψήφισμά της τη μόνιμη διαμονή των μελών της στην Ελλάδα. Οργάνωσε δημοψήφισμα στις 13 Απριλίου 1924, το οποίο επικύρωσε την απόφαση, με ποσοστό 69,95% υπέρ της αβασίλευτης Δημοκρατίας. Το έργο της Συνέλευσης διακόπηκε στις 25 Μαΐου 1925 όταν έγινε το πραξικόπημα του Πάγκαλου και ανέλαβε η δικτατορία του Πάγκαλου, πριν προλάβει να ολοκληρώσει τις εργασίες της για νέο Σύνταγμα.

Διαβάστε Περισσότερα…