ΧΑΡΟΥΛΑ ΑΧΥΡΙΑΤΗ : ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΥΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΣΟΛΑ