Τρέχουν οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου: «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (LED) στον Αστακό», προϋπολογισμού 200.260 €.

Προχωρούν κανονικά οι διαδικασίες για τη δημοπράτηση του έργου: «Προμήθεια για αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (LED) στον Αστακό», προϋπολογισμού 200.260 €.
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και το εντοπίσαμε (ΑΔΑ: 9ΚΡΠΩΚΖ-Η70), το επίσημο έγγραφο του ορισμού της Επιτροπής του επικείμενου διαγωνισμού.
Λίγα λόγια για το έργο:

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..