Τι προβλέπει το Π.Δ. της ΠΟΑΥ για τον θαλάσσιο χώρο, στο παράκτιο μέτωπο Αστακός – Μύτικας και τη νήσο Κάλαμο.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα σας ενημερώνουμε τι προβλέπει το Π.Δ. της ΠΟΑΥ για τον θαλάσσιο χώρο, στο παράκτιο μέτωπο Αστακός – Μύτικας και τη νήσο Κάλαμο.
Επίσης θέλουμε να τονίσουμε, ότι εκτός από την επιβάρυνση του θαλάσσιου χώρου με νέες μονάδες και επέκταση υπαρχουσών μονάδων, προβλέπονται και νέες χερσαίες εγκαταστάσεις προς υποστήριξη των νέων μισθωμένων θαλάσσιων στρεμμάτων και την μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..