Σύνταξη: Άμεση συνταξιοδότηση από 56 ετών! – Ποιοι επωφελούνται από τις 15 διατάξεις-«παράθυρα»

Στις 20 Δεκεμβρίου έρχεται η επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ!

Σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ετών προβλέπουν 15 ειδικές και γενικές διατάξεις των Ταμείων για πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν ένσημα πριν από το 1993.
Στις κατηγορίες αυτές ανήκουν περισσότεροι από 600.000 παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα ΙΚΑ, Δημοσίου, καθώς και μισθωτοί με ασφάλιση στα πρώην Ειδικά Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών.

Οσοι σχεδιάζουν να αποχωρήσουν ως το τέλος του 2023 ευνοούνται περισσότερο, καθώς θα πάρουν σύνταξη με αύξηση 3,1% ή και παραπάνω.

Οσοι έχουν τις προϋποθέσεις για να συνταξιοδοτηθούν και επιλέξουν να υποβάλουν αίτηση το 2024, για να βγούν κερδισμένοι με μεγαλύτερη σύνταξη, θα πρέπει να αποχωρήσουν όχι στις αρχές, αλλά προς τα μέσα της επόμενης χρονιάς, και ιδανικά προς το τέλος του 2024.

Οι 15 διατάξεις που οδηγούν γρήγορα στη συνταξιοδότηση με όρια ηλικίας από 56 ετών με καθεστώς μειωμένης ή και πλήρους σύνταξης είναι οι εξής:

Μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο με όρια ηλικίας 55, 56, και 58 ετών.
Μειωμένη σύνταξη για μητέρες με ανήλικο και 5.500 ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ως το 2012, με όρια ηλικίας από 58,5 ετών.
Πλήρης σύνταξη γυναικών με βαρέα στο ΙΚΑ στα 55, 56 και 57 με 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 στα βαρέα και από αυτές 1.000 στα τελευταία 17 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Σύνταξη για μητέρες με ανήλικο από το Δημόσιο με 25ετία ως το 2010.
Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς (μητέρες και πατέρες) που συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας το 2011.
Σύνταξη με ανήλικο από το Δημόσιο για γονείς που έχουν την 25ετία το 2012.
Σύνταξη για τρίτεκνους γονείς από το Δημόσιο με 21 έτη το 2011.
Σύνταξη για τρίτεκνους γονείς από το Δημόσιο με 23 έτη το 2012.
Πλήρης σύνταξη για μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2012.
Μειωμένη σύνταξη για μητέρες ασφαλισμένες σε Ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών με ανήλικο και 25ετία στα έτη 2011 και 2012.
Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 35ετία ως το 2020 ή με 36 έτη ως το 2021 και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 60 ως 61,6 ετών.
Πλήρης σύνταξη από το Δημόσιο με 37ετία ως το 2021 (τα 25 ως το 2010) και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από 58,5 ετών.
Πλήρηςσύνταξη ΙΚΑ στα 60-62 με 10.500 ημέρες ασφάλισης, συμπληρωμένες ως το 2012 και με διαδοχική ασφάλιση.
Πλήρης και μειωμένη σύνταξη για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ με 7.500 «βαρέα ένσημα» σε ηλικίες 60-62 ετών.
Πλήρης σύνταξη με 35ετία σε Ειδικά Ταμεία για ασφαλισμένους με ένσημα πριν το 1983, με όρια ηλικίας κάτω των 62 ετών.
Σε όλες τις κατηγορίες βασική προϋπόθεση είναι η έναρξη ασφάλισης να έχει γίνει πριν την 1η/1/1993.

Η έξοδος στη σύνταξη ως το τέλος του 2023 θα είναι με συντάξιμες αποδοχές προσαυξημένες κατά 9,6% από τον πληθωρισμό του 2022.
Για παράδειγμα:

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 36 έτη το 2023 και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 575,25 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 989,01 ευρώ μικτά και 929,67 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 38 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 1.445 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 648,95 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη. Στο σύνολο θα έχει 1.062,71 ευρώ μικτά και 998,95 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

*Ασφαλισμένος που αποχωρεί με 40 έτη και με συντάξιμες αποδοχές 2.765 ευρώ (αναπροσαρμοσμένες με πληθωρισμό 9,6%) θα πάρει 1.382,78 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη και 413,76 ευρώ εθνική. Στο σύνολο θα έχει 1.796,54 ευρώ μικτά και 1.587,42 ευρώ μετά τις κρατήσεις και πριν το φόρο.

Σύνταξη μητέρων από το ΙΚΑ
Οι μητέρες με ένσημα ΙΚΑ πριν το 1993 μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες συνταξιοδότησης σε ηλικίες από 56,6 ή και από 55 ετών εφόσον:

Σύνταξη Δεκεμβρίου 2023: Δείτε πότε θα πληρωθείτε – Τι ισχύει για το επίδομα προσωπικής διαφοράς
α) συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012

β) έχουν και ανήλικο τέκνο με τις 5.500 ημέρες ασφάλισης

γ) συμπληρώνουν τα παλιά όρια ηλικίας που θα έπαιρναν σύνταξη (50 ως 60 εττών για μειωμένη και πλήρη) στο διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021.

Για παράδειγμα:

Ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 55ο έτος από 19/8/2015 ως 2016 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο αποχωρούν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Οσες συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 με 5.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2010 με ανήλικο τέκνο βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που είναι 59,5 ετών.
Προσοχή: Οι γυναίκες ηλικία 55 ετών ως το 2018 (που είχαν ανήλικο και 5.500 ένσημα ως το 2010) βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη.

Ασφαλισμένες που είχαν 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 αποχωρούν για σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας που ισχύει αφού συμπληρώσουν το 57ο έτος. Οσες έκλεισαν τα 57 πριν το 2018 βγαίνουν οποτεδήποτε (και εντός του 2023). Προσοχή: Με ηλικία 57 ετών ως και το 2019 ισχύει οποτεδήποτε η έξοδος με μειωμένη σύνταξη.
Τι ισχύει για τη σύνταξη ΙΚΑ με 10.500 «ένσημα»; Ποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης το 2023;

Ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) στο ΙΚΑ γεννημένοι μεταξύ 1960 και 1962, που είχαν με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012 και ως 11.100 ημέρες ασφάλισης συνολικά μέχρι τη συνταξιοδότηση, οι οποίοι συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 58 και 59 ετών ως το 2020, αποχωρούν φέτος με τα νέα όρια ηλικίας, που είναι από 60 ως 61 ετών και 3 μήνες.

Οι 10.500 ημέρες ως το 2012 μπορούν να συμπληρωθούν και με εξαγορές πλασματικού χρόνου (ως 4 ή 5 έτη), ενώ στη θεμελίωση συμβάλλει και η διαδοχική ασφάλιση σε Ταμείο είτε μισθωτών είτε ελεύθερων επαγγελματιών.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη με βαρέα
Οι ασφαλισμένοι με βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2023 με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη αν:

Εχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το 2012 και συμπλήρωσαν ηλικίες ως 54,5 ετών για τη μειωμένη και 56,6 ετών για πλήρη σύνταξη.
Εχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα το 2013 με ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 9 μήνες για τη μειωμένη και 60 ετών και 9 μήνες για πλήρη σύνταξη.
Εχουν 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα ως το 2014 με ηλικία 59 ετών και 6 μήνες για τη μειωμένη και 61 ετών και 6 μήνες για πλήρη σύνταξη.
Οσοι συμπληρώνουν 10.500 ένσημα ή τα 7.500 ένσημα τα βαρέα από 1ης/1/2015 και μετά συνταξιοδοτούνται με μειωμένη στα 60 και με πλήρη στα 62.

Γυναίκες που ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ με βαρέα ένσημα και συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012, εκ των οποίων οι 3.600 με καθεστώς βαρέων και εξ αυτών οι 1.000 ημέρες στα βαρέα τα τελευταία 17 προ της συνταξιοδότησης έτη, αποχωρούν με αμετάβλητα όρια ηλικίας 55, 56 και 57 ετών. Το 2023 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη όσες είναι γεννημένες το 1968, το 1967 και το 1966.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ

Πλήρης σύνταξη μητέρων (έναρξη ασφάλισης μέχρι 31/12/1992)
Με 5.500 ημέρες ως το 2010 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6 ετών
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67
Με 5.500 ημέρες το 2011 και ανήλικο τέκνο
Ηλικία 57 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 59,6
το 2017 60,9
το 2018 62
το 2019 63,3
το 2020 64,6
το 2021 65,9
το 2022 67
Μειωμένη σύνταξη μητέρων
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2010 ή το 2011
Ηλικία 50 ή 52 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,10
από 1ης/1/2020 62
Με 5.500 ένσημα και ανήλικο το 2012
Ηλικία 55 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6 ετών
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
από 1ης/1/2019 62
Σύνταξη με 10.500 ένσημα (και με διαδοχική ασφάλιση)
Με 10.500 ένσημα ως το 2011 (και 10.800 για συνταξιοδότηση)
Ηλικία 58 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 58,6 ετών
το 2016 59
το 2017 59,6
το 2018 60
το 2019 60,6
το 2020 61
το 2021 61,6
το 2022 62
Με 10.500 ένσημα το 2012 (και 11.100 για συνταξιοδότηση)
Ηλικία 59 ετών Ηλικία συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 59,5 ετών
το 2016 59,9
το 2017 60,2
το 2018 60,6
το 2019 60,11
το 2020 61,3
το 2021 61,8
το 2022 62
Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 7.500 βαρέα ένσημα στο ΙΚΑ (άνδρες – γυναίκες)
Με 10.500 ένσημα συνολικά με 7.500 στα βαρέα Ηλικία συνταξιοδότησης
Πλήρης σύνταξη Μειωμένη σύνταξη
το 2012 56,6 54,6
το 2013 60,9 58,9
το 2014 61,6 59,6
από 1ης/1/2015 62 60
Γυναίκες με 4.500 ένσημα σύνολο και 3.600 στα βαρέα
Ετος Ενσημα Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Εως 2010 4.500 (τα 3.600 βαρέα) 55
2011 4.500 (τα 3.600 βαρέα) 56
2012 4.500 (τα 3.600 βαρέα) 57
από 1ης/1/2013 4.500 (τα 3.600 βαρέα) 62
Τι θα πάρουν όσοι κάνουν αίτηση για σύνταξη από το ΙΚΑ ως το τέλος της χρονιάς

Συντάξεις με 32 και 35 έτη
Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2023 (1) Σύνταξη με 32 έτη και αύξηση έως 3,5% το 2024 Σύνταξη με 35 έτη και αύξηση έως 3,5% το 2024
1.260 824 915
1.371 859 958
1.482 893 1.001
1.591 928 1.043
1.702 963 1.085
1.813 997 1.128
1.922 1.032 1.170
2.033 1.066 1.213
2.144 1.101 1.256
2.215 1.124 1.284
Συντάξεις με 38 και 40 έτη
Συντάξιμος μισθός για έξοδο το 2023 (1) Σύνταξη με 38 έτη και αύξηση έως 3,5% το 2024 Σύνταξη με 40 έτη και αύξηση έως 3,5% το 2024
2.286 1491 1.611
2.357 1524 1.648
2.429 1557 1.685
2.500 1590 1.722
2.571 1623 1.759
2.642 1656 1.795
2.714 1690 1.833
2.856 1756 1.906
2.927 1789 1.943
2.999 1822 1.980
Τιμαριθμοποίηση με πληθωρισμό 9,6% έτους 2022.
Ποσά συντάξεων μικτά.https://eleftherostypos.gr/

Το άρθρο Σύνταξη: Άμεση συνταξιοδότηση από 56 ετών! – Ποιοι επωφελούνται από τις 15 διατάξεις-«παράθυρα» εμφανίστηκε πρώτα στο XIROMERO PRESS – XIROMEROPRESS.GR.