Σύγκριση των διαγωνισμών της νυν σχεδόν 5ετούς δημοτικής θητείας 2019-2024 και της προηγούμενης 5ετούς δημοτικής θητείας 2014-2019.

 

Με την βοήθεια του Excel, καταγράψαμε το ύψος του ποσού που αφορά διαγωνιστικές διαδικασίες (μειοδοτικές δημοπρασίες) των δύο τελευταίων συνεχόμενων δημοτικών περιόδων….

Διαβάστε Περισσότερα…