ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ι.Κ.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ: ΓΙΑ ΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΛΙΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.


      Ξεκινά  την Τετάρτη 10-07-2024 το δεκαήμερο πρόγραμμα του σωματείου  για δωρεάν θαλάσσια μπάνια  μελών μας που το επιθυμούν στην Τουρλίδα Μεσολογγίου.
Θα πάρουν μέρος  εκατόν πενήντα  συνάδελφοι  με τρία λεωφορεία.
Το δύο λεωφορεία  από Αγρίνιο  και ένα από χωριά της Τριχωνίδας. Η αναχώρηση θα γίνεται  από Αγρίνιο στις 09:00 το πρωί  και από Τριχωνίδα στις 08:00  το πρωί.

Διαβάστε Περισσότερα…