Προληπτικές παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας.

Πηγή: Σελίδα Facebook Αντιδημάρχου
Έργων Βασίλη Πολύζου.
Καθαρισμός από φερτά υλικά, αντιπλημμυρική προστασία.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..