ΠΡΑΣΙΝΟΙ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ: Να μπει τέλος στο φλερτ με τα πυρηνικά απόβλητα της Βουλγαρίας.


     Ασάφειες, τεράστια ξενόγλωσσα κείμενα, βιασύνη, αποφυγή δημοσιότητας και
μεθοδεύσεις πυροδοτούν βάσιμες ανησυχίες στα Περιφερειακά Συμβούλια της
Ελλάδας, που καλούνται να γνωμοδοτήσουν θετικά για τη διαχείριση των
πυρηνικών αποβλήτων της Βουλγαρίας, θέμα για το οποίο δεν έχουν
ενημερωθεί ούτε για την ουσία ούτε για τη σκοπιμότητά του.

Διαβάστε Περισσότερα…