Πιο σύγχρονο και λειτουργικό το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ε.Π «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»

       Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου επισκέφθηκε σήμερα Παρασκευή 28
Ιουνίου 2024 ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο
Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης, προκειμένου να
ξεναγηθούν στο διαμορφωμένο πλέον κτίριο. Μέσα από την αποτελεσματική συνεργασία και με τις Κτιριακές Υποδομές ΑΕ
που ήταν ο ανάδοχος, ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με
χρηματοδότηση
521.814 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Διαβάστε Περισσότερα…