ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ : ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 Ο ρόλος των εκλεγμένων εξουσιών και των πολιτών. 

ΠΑΝΟΣ ΧΟΛΗΣ  

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ρόλος των εκλεγμένων εξουσιών και των πολιτών.
 


Ζούμε στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία όπου οι κοινωνίες για ευνόητους λόγους οργανώνονται και αντιπροσωπεύονται  από θεσμούς τους οποίους ο ίδιος ο πολίτης συμμετέχει και  ψηφίζει να τον εκπροσωπήσει. ( Θεσμοί εξουσίας, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικά όργανα , σύλλογοι και διάφοροι άλλοι φορείς.)……

Διαβάστε Περισσότερα…