Ο Επιτάφιος στον Μύτικα Αιτ/νίας. «Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν».

Η ζωή εν τάφω,
κατετέθης Χριστέ,
καί Αγγέλων στρατιαί εξεπλήττοντο
συγκατάβασιν δοξάζουσαι τήν σήν.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..