ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς απαντά στα δημοσιεύματα για το Domino προστίμων

 

     Σε απάντηση δημοσιεύματος γνωστής
ιστοσελίδας αγροτικού περιεχομένου, με τίτλο «ΟΠΕΚΕΠΕ Domino
προστίμων», όπου γίνεται αναφορά στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ares(2024)4751508-02.07.2024
ενημερώνουμε για τα εξής :

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχεται συστηματικά, κάθε
έτος από τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα για την επιβεβαίωση της ορθής διαχείρισης
των κοινοτικών αγροτικών ταμείων.

Στο πλαίσιο ελέγχου του Ευρωπαϊκού
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για το έτος υποβολής αιτήσεων
2022, διαπιστώθηκε οριζόντιο σφάλμα στην διαδικασία υπολογισμού πληρωμών.

Διαβάστε Περισσότερα…