Νέο ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ανοίγει στη Μπαμπίνη, Ξηρομέρου.

 
 
      Νέο
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ετοιμάζεται στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου στη πλατεία του Αγίου
Νικολάου, απο ότι  πληροφορηθήκαμε την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο
προς εξυπηρέτηση πελατών.  Με την επωνυμία na &nom.

Διαβάστε Περισσότερα…