Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Ακαρνανίας ο Κωνσταντίνος Κακούσης

O Κωνσταντίνος Κακούσης θα είναι ο νέος επικεφαλής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας που εδρεύει στο Αγρίνιο.
Ο Ναυπάκτιος Αστυνομικός Διευθυντής που μετακινείται στο Αγρίνιο θα διαδεχτεί τον Δημήτρη Γαλαζούλα που πρόσφατα ανέλαβε τα καθήκοντά του μετά τις τελευταίες κρίσεις.

Διαβάστε περισσότερα »

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews