Νέες ενισχύσεις σε 22 Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις για επενδυτικά σχέδια που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος


Από τη  Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ανακοινώθηκε η τρίτη τροποποίηση της υπ’ αριθμ.
ΠΔΕ/ΔΑΟ/149972/664/11-05-2023 απόφασης ανάρτησης πινάκων αποτελεσμάτων
διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά και
Νομικά Πρόσωπα…..
Διαβάστε Περισσότερα…