Η πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής της Οργάνωσης 1821 Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, για τον συμβολισμό του Μνημείου του Ζαλόγγου.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΗΣ

Η πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και επικεφαλής της Οργάνωσης 1821 Μαρία Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, για τον συμβολισμό του Μνημείου του Ζαλόγγου.
Για το μνημείο των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο.
Της Μαρίας Νεγρεπόντη-Δελιβάνη 14.11.2023
Με έκπληξη, αλλά και δικαιολογημένη ανησυχία, πληροφορήθηκα, από σχετικά δημοσιεύματα, την πρόθεση του Ιδρύματος Ζογγολόπουλου, να προχωρήσει σε μετάλλαξη του ιστορικού συμβολισμού του γνωστού μνημείου, στο Ζάλογγο, που όπως είναι παγκοίνως γνωστό αναφέρεται στην ηρωική θυσία των γυναικών του Σουλίου.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..