Η μηχανή του χρόνου: Ο κεντρικός δρόμος του Μύτικα.

Μια παλιά φωτογραφία του κεντρικού δρόμου του Μύτικα σας παρουσιάζουμε σήμερα, η οποία δεν ξέρουμε σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Παρατηρούμε όμως ότι ο δρόμος είναι χωμάτινος και δεν υπάρχουν εναέρια ηλεκτρικά δίκτυα, άρα συμπερένουμε ότι ηλεκτρικό ρεύμα στο χωριό δεν έχει έρθει ακόμη. Κάτοικοι του Μύτικα βρίσκονται στον κεντρικό Μύτικα και άλλοι κάνουν την βόλτα τους και άλλοι τις δουλειές τους.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..

Άρθρο από:ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS