Εφημερίες Νοεμβρίου του Κ.Υ. Μύτικα.

Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα για το μήνα Νοέμβριο, θα είναι στις: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 25, 26 και 28 του μηνός.
Ευχόμαστε το νέο Κ.Υ. Μύτικα να προσφέρει ακόμα καλύτερες και πιο ποιοτικές υπηρεσίες στους πολίτες, με κάλυψη των κενών του προσωπικού και με προμήθεια των μηχανημάτων που λείπουν, που είναι υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να τα εξασφαλίσει.
* Οι εφημερίες του Κ.Υ. Μύτικα είναι μόνιμα αναρτημένες στην ενότητα ”Χρήσιμα”.