Επιτροπή Διαχείρισης Λαογραφικού Μουσείου Μπαμπίνης – ΘΕΜΑ : Εργασίες οι οποίες έγιναν στο Λαογαφικό Μουσείο .

 


(Αύγουστος 2022 – Ιούνιος 2024)


1. Τουαλέτα (W.C.), εσωτερικά στο Ημιυπόγειο.

2. Εγκατάσταση Συστήματος Ασφαλείας και Συναγερμού.

3. Πινακίδες ενημερωτικές στις εισόδους του χωριού (Παλαιό Σταθμό και Σύνορο).

4. Τοίχος στήριξης (μάνδρα), μετά την παραχώρηση οικοπέδου πλάτους 1,80 μ. από τον κ. Μασσαλή Γεώργιο του Δημητρίου.

Διαβάστε Περισσότερα…