Επιτέλους μετά από οκτώ μήνες περίπου, τοποθετείται οπλίτης γιατρός στο Κ.Υ. Καστού. Το επίσημο έγγραφο.

Με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και την εντοπίσαμε, τοποθετείται στο Π.Ι. Καστού που ανήκει υγειονομικά στο Κ.Υ Μύτικα, οπλίτης ειδικότητας Ιατρού, με πιθανή ημερομηνία απόλυσης την 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Διαβάστε παρακάτω την συνέχεια …..