Επικοινωνία Κώστα Καραγκούνη με το υπουργείο Μεταφορών και με την Αρμόδια Διεύθυνση Έργων,για διορθώσεις του κτηματολογικού πίνακα ά εργολαβίας του Ακτίου-Βονιτσας

Κατόπιν επικοινωνίας του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Καραγκούνη  με τον Υπουργό Μεταφορών καθώς και με την αρμόδια διεύθυνση σχετικά με την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην διόρθωση του κτηματολογικού πίνακα της απαλλοτρίωσης του δρόμου Ακτίου Αμβρακίας και δη της α ´ εργολαβίας του ανωτέρω έργου, ελήφθη η διαβεβαίωση  ότι η αρμόδια διεύθυνση θα προβεί άμεσα στην υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης με το μελετητικό γραφειο έτσι ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η σύνταξη του διορθωτικού κτηματολογικού πίνακα προκειμένου οι δικαιούχοι ιδιοκτήτες να πληρωθούν επιτελους τις αποζημιώσεις τους .
Εκ του Γραφείου Τύπου

Άρθρο από:ΞηρόμεροNews